Tư vấn (24/7) 0919.394.686

Vách ngăn văn phòng di động

2.000.000 

Vách ngăn văn phòng di động là một hệ tường dùng để phân chia không gian như tường xây cố định, đặc biệt nó có khả năng di động được giúp tùy biến không gian hiệu quả, khi cần thì mở vách để ngăn phòng, khi không cần thì xếp vách lại rất dễ dàng. Đó là tính năng đặc biệt và vượt trội thay thế cho tường xây truyền thống (theo Vách ngăn di động Việt Nam).